جستجو


» خط اعتباری مسکن مهر تا ۱۰ سال استمهال شد
» با حضور وزیر کشور: سیستم یکپارچه و جامع شهرسازی در قزوین رونمایی شد
» زغال اخته، قزوین را شاد کرد
» سرمایه‌گذاری میلیاردی دولت در بخش گازرسانی قزوین
» روز قزوین چه روزی است ؟
» به بهانه ی نامگذاری ۹ شهریور به عنوان روز قزوین
» بافت های نیازمند بازآفرینی قزوین شناسایی شدند
» درآمد تراکم فروشی تجاوز به حقوق مالکانه مردم است
» ایتالیا، سرمایه گذاری در قزوین را کلید زد
» معاون وزیر راه از پرداخت ۵۸۰۰ میلیارد ریال بدهی پیمانکاران خبرداد
» دستگاه‌های اجرایی مکلف به پرداخت مالیات متعلق به پیمانکار شدند
» راهکار راه و شهرسازی قزوین برای خروج از رکود مسکن صندوق سرمایه گذاری تأسیس می شوديكشنبه ۶ تير ۱۳۹۵
مصوبه شورای فنی در خصوص الزام پیمانکاران دارای رتبه راه در تمامی پایه ها (بومی و غیر بومی) به شرکت در دوره های آموزشی نظری و عملی "آشنایی با استانداردها و تجزیه و تحلیل شیتهای آزمایشگاهی در تولید، حمل و اجرای آسفالت گرم"
شنبه ۸ آبان ۱۳۹۵

در تاریخ ۱۹ و ۲۰ آبان ماه سال ۹۵ (جاری) در راستای زیباسازی و برنامه ریزی شهری در شهر مشهد کنفرانس برگزار می گردد .
يكشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵

بازنگری نحوه ارزیابی و امتیازدهی تجربه کاری مناقصه گران در ۵ سال گذشته طبق ماده ۱۷ و ماده ۱۲ قانو
ن برگزاری مناقصات

شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵

شهرداری قزوین در نظر دارد  مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵

شهرداری تاکستان در نظر دارد  مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۵

یک سازمان دولتی در قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۵

شهرداری محمدیه در نظر دارد  مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .
يكشنبه ۷ آذر ۱۳۹۵

شرکت شهرک صنعتی البرز درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
يكشنبه ۷ آذر ۱۳۹۵

شرکت گاز استان قزوین
درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
يكشنبه ۷ آذر ۱۳۹۵

دانشگاه آزاد قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۵

شهرداری تاکستان
درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com