جستجو
رویدادها < آرشیو مناقصات
برگزاری دوره آموزش ایمنی ویژه کارگری
مجری دوره:واحد آموزش انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان قزوین
محل برگزاری:شرکت پیشرو سازه فلزی قزوین


روابط عمومی انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان قزوین

شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
۱۰:۰۵:۳۱
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com