جستجو
رویدادها < آرشیو مناقصات
جلسه کارگروه پیمان و ضوابط شورای فنی در تاریخ ۲۸ مرداد ۹۸ برگزار گردید
در تاریخ ۲۸ مرداد ۹۸  در سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین جلسه کارگروه پیمان و ضوابط شورای فنی با حضور نماینده محترم انجمن آقای مهندس قربانی با موضوع  ۱-بررسی درخواست دفتر فنی استانداری در خصوص درخواست شرکت مرتفع بنا قزوین با موضوع  اختلافات موجود در پروژه تکمیل سالن ورزشی شهرداری بیدستان .
۲ - بررسی درخواست انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان قزوین در خصوص " آسیب شناسی نحوه آزاد سازی ضمانت نامه حسن انجام کار از ضورت وضعیت های پرداختی بر مبنای اسناد خزانه اسلامی .
برگزار گردید .

پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
۰۵:۱۹:۱۳
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com