جستجو
مزایده ها < آرشیو مناقصات
بهره برداری از جایگاه تک منظوره CNGشهرداری الوند در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


دوشنبه ۴ شهريور ۱۳۹۸
۱۸:۳۳:۴۱
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com