جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
اجرای پروژه های مکانیکی بند ملاتی ۵۰۰ مترمکعباداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.چهارشنبه ۶ شهريور ۱۳۹۸
۱۸:۵۳:۳۵
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com