جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
احداث مخزن ذخیره بتنی ۵۰۰ مترمکعبیشرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین د
ر نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


 

دوشنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۸
۱۰:۵۸:۲۴
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com