جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
تکمیل احداث ساختمان اداره گاز شهر بوئین زهراشرکت گاز استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.سه شنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۸
۱۱:۲۳:۴۴
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com