جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
فاز ۱ ایمن سازی تقاطع شامی شاپاداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین د
ر نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
يكشنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۸
۱۱:۵۲:۵۲
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com