جستجو
مزایده ها < آرشیو مناقصات
مزایده یک دستگاه خودروی تانکر آبشهرداری رازمیان  در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
۲۰:۱۹:۰۰
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com