جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
اجرای بتن پوشش (لاینینگ)شرکت سهامی آب منطقه ای قزوین  در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸
۲۰:۳۸:۳۲
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com