جستجو
اخبار مهم < اخبار کوتاه
سیاوش طاهرخانی شهردار قزوین شد
اعضای شورای اسلامی شهر قزوین پس از بررسی برنامه نامزدهای تصدی پست شهرداری قزوین با ٥رای سیاوش طاهرخانی را به عنوان شصت و سومین شهردار قزوین برگزیدند.

سیاوش طاهرخانی دارای مدرک فوق لیسانس فقه و حقوق اسلامی و کاردانی مهندسی شهرسازی است و  در گذشته شهردار شهرهای محمودآباد، محمدیه و شال بوده است.

همچنین عضویت در شورای شهرمحمدیه و کارگروه مشورتی قزوین +۲۰ جزو سوابق کاری سیاوش طاهرخانی به شمار می رود و در حال حاضر معاون مالی و اداری استاندار قزوین است.


چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
۰۷:۲۸:۵۵
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com