جستجو
مزایده ها < آرشیو مناقصات
واگذاری بهره برداری جایگاه CNG شهرداری دانسفهان



شهرداری دانسفهان در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


يكشنبه ۵ آبان ۱۳۹۸
۱۰:۰۷:۴۶
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com