جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
تعمیر، نگهداری و رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزیع آبشرکت آب و فاضلاب استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید
.يكشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
۲۰:۲۲:۰۱
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com