جستجو
مزایده ها < آرشیو مناقصات
فروش یک دستگاه کامیونت ایسوزوشهرداری شال در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
۲۰:۳۷:۳۲
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com