جستجو
رویدادها < آرشیو مناقصات
نتایج انتخابات هیئت مدیره و بازرسان هفتمین دوره انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان قزوین
اطلاعیه:
پس از برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان هفتمین دوره انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان قزوین در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت دوم) افراد ذیل به ترتیب حائز اکثریت آراء شدند.

اعضای اصلی هیئت مدیره
۱-میثم صوفی نیارکی
۲-محمدرضا اسکندری
۳-بهزاد رحمانی
۴-جاوید ملکی
۵-فرشید حامی
۶-محمد آریانپور
۷-سید محمد میریانزاده

اعضای علی البدل هیئت مدیره
۱-سید محمد مهدی مدنی
۲-محمدرضا کیانمهر

بازرس اصلی:جواد صالحی

بازرس علی البدل:داود قربانیان

برای منتخبین در مسئولیت پیش رو موفقیت و سربلندی را آرزومندیم

با سپاس فراوان از حضور چشمگیر و ارزشمند اعضای محترم در مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان قزوین
روابط عمومی انجمن شرکتهای ساختمانی  تاسیساتی استان قزوین

دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸
۲۱:۴۳:۵۰
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com