جستجو
رویدادها < آرشیو مناقصات
آخرین جلسه ی هیات مدیره دوره ششم چهارشنبه مورخ ٢٩ آبان ٩٨
آخرین جلسه ی هیات مدیره دوره ششم چهارشنبه مورخ ٢٩ آبان ٩٨  با دستور کار تغییر و تحول، و تحویل هیات مدیره دوره ششم به هیات مدیره دوره هفتم در محل انجمن تشکیل، و در ادامه بعداز اعلام پایان کار هیات مدیره دوره ششم، اولین جلسه هیات مدیره دوره هفتم با اعضای منتخب در همان روز ، با دستور کار انتخابات داخلی تشکیل و برگزار گردید.
و نتایج انتخابات هیات رئیسه انجمن  بمدت سه سال، در این جلسه به شرح ذیل می باشد:
۱- آقای مهندس فرشید حامی، رییس هیات مدیره
۲- آقای مهندس بهزاد رحمانی، نایب رییس هیات مدیره
۳- آقای مهندس جاوید ملکی، دبیر
۴-آقای مهندس سید محمد میریان زاده، خزانه دار
۵-آقای مهندس محمد آریانپور ، عضو هیات مدیره
۶-آقای مهندس محمدرضا اسکندری، عضو هیات مدیره
۷-آقای مهندس میثم صوفی نیارکی، عضو هیات مدیرهشنبه ۲ آذر ۱۳۹۸
۱۲:۰۴:۳۲
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com