جستجو
مکاتبه با سرکار خانم مهندس احمدپور مدیر محترم نظام فنی و اجرایی استاندرخصوص مشکلات ارتقا رتبه با توجه به امتیاز توان مالی
پیگیری ۱


پیرو درخواست برخی از اعضای محترم انجمن در خصوص مشکلات ارتقا رتبه با توجه به امتیاز توان مالی مکاتبه ی فوق با سر کار خانم مهندس احمدپور  انجام گردید و متعاقبا سایر پیگیری ها به حضور اعضای محترم اطلاع رسانی خواهد شد.
در صورت داشتن پیشنهاد لطفا دبیرخانه ی انجمن را در جریان قرار دهید
شماره ی تماس: ۳۳۳۵۰۰۲۶

روابط عمومی انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان قزوین


شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
۱۳:۰۳:۳۵
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com