جستجو
مزایده ها < آرشیو مناقصات
واگذاری جایگاههای CNG شماره یک و دو



شهرداری محمود آباد نمونه در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


جمعه ۶ دي ۱۳۹۸
۱۲:۱۸:۵۶
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com