جستجو
مزایده ها < آرشیو مناقصات
بهره برداری از جایگاه تک منظوره CNGسازمان حمل ونقل همگانی شهر اقبالیه وحومه در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


سه شنبه ۱۰ دي ۱۳۹۸
۱۹:۰۳:۳۲
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com