جستجو
رویدادها < آرشیو مناقصات
جلسه مورخه ١٣٩٨/١٢/٠٧ فیمابین اعضای هیئت مدیره،سرکار خانم مهندس احمدپور مدیریت محترم نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و کارشناسان خزانه اداره کل اقتصاد و دارایی استان قزویندر جلسه مورخه ١٣٩٨/١٢/٠٧ فیمابین اعضای هیئت مدیره،سرکار خانم مهندس احمدپور مدیریت محترم نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و کارشناسان خزانه اداره کل اقتصاد و دارایی استان قزوین که در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین برگزار گردید در خصوص استرداد کسور سپرده حسن انجام کار پروژه هایی که تامین مالی آنها از طریق اسناد خزانه اسلامی صورت میگیرد بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
نتایج حاصله  پس از طرح در شورای فنی و اخذ مصوبه به اطلاع اعضا محترم خواهد رسید.

روابط عمومی انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان قزوین
http://www.abadgar-q.com

پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸
۰۸:۱۸:۳۰
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com