جستجو
مزایده ها < آرشیو مناقصات
واگذاری دستگاه خودرو کامیون کمپرسیشهرداری بیدستان د
ر نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.


يكشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۸
۱۰:۲۴:۴۹
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com