جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
مناقصه عملیات انتقال گاز


منطقه ۱۰ عملیات شرکت انتقال گاز در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.سه شنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۹
۰۹:۵۰:۱۹
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com