جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان گیلان


آب و فاضلاب استان گیلان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.يكشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹
۱۰:۱۵:۱۲
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com