جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
مناقصه واگذاری تعمیر و بازسازی پوشش محافظ داخلی نیروگاه شهیدرجایی


نیروگاه برق شهید رجایی استان قزوین در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.دوشنبه ۳۰ تير ۱۳۹۹
۰۹:۵۶:۰۰
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com