جستجو


       

    همانگونه که مستحضرید فصلنامۀ آوای آبادگران ( ارگان رسمی انجمن ) از زمستان سال ۸۵ به صورت منظم چاپ و منتشر گردیده است.

          

                                         

        

    لذا خواهشمند است به منظور ارتقاء سطح علمی و فنی این فصلنامه پیشنهادات و انتقادات سازنده و همچنین مقالات مناسب خود را جهت بهره برداری به دبیر خانۀ انجمن منعکس فرمایید.

تلفن تماس : ۳۳۲۹۲۳۳-۰۲۸۱

 

 دوشنبه ۲۵ شهريور ۱۳۸۷
۱۶:۲۷:۵۷
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com