جستجو
نشریات < بخشنامه ها و نشریات
فهرست نشریات قابل فروش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی آذر ۹۰


اعضای گرامی
    به استحضار میرساند فهرست نشریات قابل فروش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در آدرس الکترونیکی معاونت به نشانی tec.mporg.ir (قسمت انتشارات) موجود میباشد. ضمناْ فهرست نشریات آذر ماه ۹۰ بشرح ذیل میباشد:ضوابط طرح و محاسبه ساختمان های صنعتی فولادی نشریه ۳۲۵

دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه نشریه ۳۲۷

آیین نامه طرح هندسی راه ها نشریه ‍۱۶۱

راهنمای طراحی دیوارهای حایل نشریه ۳۰۸

مشخصات فنی عمومی راه (تجدید نظراول) نشریه ۱۰۱

تفسیر بخش دوم آیین نامه آبا کلیات مصالح و مسایل اجرایی (تجدید نظر اول)

سه شنبه ۲۷ دي ۱۳۹۰
۱۳:۵۶:۵۶
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com