جستجو
رویدادها < آرشیو مناقصات
پیش نویس ویرایش دوم "بخشنامه نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل"


با سلام و احترام
عطف به نامه ی شماره ۲۷۸۴-الف مورخ ۹۲/۴/۱۱ در ارتباط با اعلامذ نظر در خصوص پیش نویس ویرایش دوم "بخشنامه نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل" نقطه نظرات این کانون بشرح زیر اعلام میگردد.


پنجشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۲
۱۰:۰۹:۳۲
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com