جستجو
رویدادها < آرشیو مناقصات
جوابیه ی شماره ی ۵۹۵۸۵ مورخ ۹۲/۰۷/۰۹ رئیس امور نظام اجرایی طرحهای معاونت نظارت راهبردی


اعضای گرامی
به اطلاع میرساند پیرو رونوشت نامه ی شماره ی ۲۱۲۳۴ مورخ ۹۲/۰۵/۰۵ به پیوست جوابیه ی شماره ی ۵۹۵۸۵ مورخ ۹۲/۰۷/۰۹ رئیس امور نظام اجرایی طرحهای معاونت نظارت راهبردی بحضور ارسال میگردد.

دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۲
۰۹:۵۳:۰۱
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com