جستجو
رویدادها < آرشیو مناقصات
"دستورالعمل نحوه ی محاسبات تعدیل بهای فلزات در کارهای فاقد تعدیل و مابه التفاوت"


اعضای گرامی
به اطلاع میرساند به پیوست تصویر نامه ی شماره ۳۱۹۷-الف مورخ ۹۲/۰۸/۱۹ شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی، حرفه ای کشور منضم به نامه ی شماره ی ۷۴۲۷۲ مورخ ۹۲/۰۸/۱۸ رئیس امور نظام فنی معاونت راهبردی در خصوص پیش نویس "دستورالعمل نحوه ی محاسبات تعدیل بهای فلزات در کارهای فاقد تعدیل و مابه التفاوت" بحضور ارسال میگردد.دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۲
۱۰:۰۹:۵۷
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com