جستجو
برنامه هفتگی سال ۹۳ امور اجرایی انجمن


اعضای گرامی
به اطلاع میرساند برنامه هفتگی سال ۹۳ امور اجرایی انجمن جهت بهره برداری و حضور اعضای گرامی (با تعیین وقت قبلی) در جلسات به حضور تقدیم میگردد.


شنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۳
۱۰:۴۷:۴۶
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com