جستجو
دوازهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان عمان


اعضای گرامی دوازهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان عمان از تاریخ ۱۰ الی ۱۳ فروردین ماه ۹۴ در مسقط پایتخت عمان برگزار خواهد شد.دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۳
۱۹:۰۴:۱۶
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com