جستجو
امور مالی و مالیاتی


دبیرخانه انجمن با عقد قراردادهای جداگانه با شرکتها و اشخاص حقیقی خبره ، خدمات مشاوره مالی و مالیاتی را به اعضاء بشرح ذیل ارائه میکند:
- ارائه مشاوره مالی و مالیاتی به اعضاء

- معرفی وکلای مالیاتی و پشتیبانی لازم از اعضاء

- پیگیری مشکلات مالیاتی اعضاء از طریق دبیرخانه

پنجشنبه ۱۱ دي ۱۳۹۳
۰۹:۰۹:۲۳
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com