جستجو
خدمات رفاهی


بمنظور ارائه خدمات مناسب به اعضاء و خانواده های محترم شان ، کمیسیون رفاهی انجمن فعالیتهای زیر را ارائه مینماید:


- ارائه بیمه تکمیلی با پشتیبانی خدمات SOS بین المللی

- استفاده از مرکز خدمات رفاهی کیش برای اعضاء

- تهیه سالنامه نفیس و مناسب سال ۱۳۹۴ برای اعضاء

- ارائه آخرین اطلاعات و بخشنامه ها در حوزه پیمانکاری

- تهیه کاتالوگ الکترونیکی برای اعضاء جهت ارائه در نمایشگاههای

  تخصصی

پنجشنبه ۱۱ دي ۱۳۹۳
۱۰:۴۳:۴۸
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com