جستجو
واگذاری یک قطعه زمین به صورت چهار دیواری از رقبات بقعه متبرکه امامزاده حسین (ع)


اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:


آدرس خرید اسناد : واحد بهره وری اقتصادی موقوفات اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قزوین واقع در نواب شمالی - مجتمع ادارات ساختمان دارالقرآن

سه شنبه ۲ تير ۱۳۹۴
۰۸:۱۱:۱۲
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com