جستجو
واگذاری دو قطعه زمین در بلوار سرتک


سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید:يكشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۴
۰۶:۴۸:۳۸
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com