جستجو
قاچاق انسانبموجب این قانون وارد و خارج کردن انسان به کشور به طرق مختلف برای مقاصد خلاف قانون جرم انگاری شد ، و طی ۸ ماده به تشریح این جرم پرداخته شده است .

قاچاق کودکان از دیدگاه اسناد بین المللی - قاچاق کودک معضلی فراملی - قوانین در قاچاق انسان با قاچاقچی همکاری دارند یا بزه دیده ؟ - قاچاق انسان سریع ترین جرم در حال رشد در دنیا 

باتصویب این قانون ، این ذهنیت ایجاد شد که آیا انسان نیز می تواند موضوع امری حقوقی چون قاچاق باشد ؟ و آیا با سایر قوانین نمی توان مانع از این کار شد ؟ و در نهایت آیا این قانون در عنوان ومفاد مناسب و مفید می باشد ؟ در این مقاله سعی شده که به این سوالات پاسخ داده شود .

یکی از مشکلات اجتماعی کشور ما در سالهای اخیر مسافرتهای تفریحی و گاها بر برنامه ریزی و سازمان یافته برخی از زنان و دختران به کشورهای اطراف ایران برای مقاصد غیر اخلاقی بوده که به موضوعی داغ برای رسانه های داخلی و خارجی تبدیل شده بود .

قانون چگونه از قربانیان قاچاق انسان حمایت می کند ؟  -  بردگی ۲۷ میلیون نفر در دنیای پر سود قاچاق انسان 

به نحوی که به حیثیت ایران و ایرانی لطمه وارد نموده است .از طرفی خروج این افراد ظاهرا بصورت قانونی انجام می گرفت و چون با رضایت انجام می شد مراجع ذی صلاح بجز درمورد وجود شاکی خصوصی امکان مقابله نداشتند .

این اقدامات مشکلاتی را برای خانواده ها و جامعه بوجود آورد. ودر نهایت قانونگذار جهت مقابله با این پدیده ناچار به تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان به تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۳۸۳ گردید .

قاچاق در فرهنگهای لغت عمومی و حقوقی به معنی ورود و خروج یا معامله کالا یا جنسی که از طرف دولت ممنوع اعلام شده یا در انحصار دولت است می باشد. و در قوانین کشور نیز تعریفی حقوقی از قاچاق نیامده است. و بیشتر انواع کالا، مصادیق وطرق ارتکاب جرم قاچاق بیان شده است . که بررسی تمام قوانینی مربوط به قاچاق نیز از حوصله این بحث خارج می باشد. ولی بین تعریف لغوی و قانونی قاچاق اختلافی به نظر نمی رسد و در تمام قوانین طرق ارتکاب جرم قاچاق به اشیاء بر می گشته است و هیچ وقت نظری به انسان بعنوان یکی از مصادیق قاچاق نداشته اند . و شاید این اولین باری باشد که در قوانین کشور به انسان به این صراحت بعنوان موضوعی برای قاچاق پرداخته شده است .


شنبه ۹ آبان ۱۳۹۴
۰۷:۰۸:۲۳
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com