جستجو
کافه کتاب


درحالیکه بازدیدکنندگان در این کافه کتاب کلمبیایی حرکت می کنند خود را در میان محیط های مختلف قابل کشف شدن می یابند. قفسه های کتاب چشمگیر این کتابخانه تا سقف کشیده شده اند، در طبقه همکف دیواری پوشیده از برگهای سبز وجود دارد که حس بودن در میان طبیعت را القا می کنند. از آنجا که اجتماعی کردن برای  Plasma Nodo، شرکت طراح این کتابفروشی اهمیت دارد، تعداد زیادی صندلی های راحت و کنج های شش ضلعی وجود دارد که در آنها می توانید بازی، استراحت، مطالعه یا گفت و گو کنید. اساسا این کتابفروشی برای همه گروه های سنی مناسب است و جایگزین خوبی برای کتابفروشی های امروزی است. هنگامی که به این کتابفروشی مراجعه کنید چشم پوشی از طبقه فوقانی که شبیه یک نیم اشکوب شناور به نظر می رسدچهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴
۰۸:۳۲:۵۶
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com