جستجو
طبق آمار سایت جهانی silk road تعداد ۳۰شهر از شهرهای ایران در مسیر جاده ابریشم قرار دارند که به این صورت می باشد:طبق آمار سایت جهانی silk road تعداد  ۳۰شهر از شهرهای ایران در مسیر جاده ابریشم قرار دارند که به این صورت می باشد:


۱ - قزوین
۲- شهر ری

۳- اصفهان
۴- مشهد
۵- تبریز
۶- سمنان
۷- چابهار
۸- همدان
۹- تهران
۱۰- بم
۱۱- بندرعباس
۱۲- اهواز
۱۳- کرمانشاه
۱۴- کرمان
۱۵- بندرانزلی
۱۶- دامغان

۱۷- شیراز
۱۸- یزد

۱۹- نیشابور
۲۰- ارومیه
۲۱- اردبیل

۲۲- رشت

۲۳- گرگان
۲۴- شوش
۲۵- بهبهان
۲۶- دلیجان
۲۷- سبزوار
۲۸- اردستان

۲۹- نائین
۳۰- کاشان


سه شنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۵
۰۴:۴۷:۲۶
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com