جستجو
مراسم پایانی اجلاس شهرداران کشورهای مسیر جاده ابریشم در قزویناجلاس جهانی شهرداران کشورهای مسیر جاده ابریشم در قزوین پس از ۲ روز پایان یافت.

 
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،  رئیس سازمان شهروندان جهانی wco در مراسم پایانی یازدهمین اجلاس شهرداران جاده ابریشم از میزبانی کابل به عنوان میزبان اجلاس دوازدهم خبر داد.
به گفته کوآک ، شهر آنتالیای ترکیه هم در سال ۲۰۱۸  ، میزبان اجلاس سیزدهم خواهد بود .
رئیس سازمان شهروندان جهانی wco  با بیان اینکه برگزاری اجلاس یازدهم شهرداران جاده ابریشم در معرفی استان قزوین به جهان بسیار تاثیر گذار بوده است گفت : امیدوارم در آینده گام های خوبی برای پیشرفت بیشتر این استان برداشته شود.
کواک همچنین از میزبان خوب قزوین و همراهی مردم در برگزاری اجلاس قدردانی کرد.
در این مراسم مسعود نصرتی شهردار قزوین میزبان اجلاس یازدهم شهرداران جاده ابریشم پرچم اجلاس دوازدهم را به شهردار کابل تحویل داد.
۶۷ کشور در مسیر جاده ابریشم واقع هستند

و نمایندگان ۴۷ کشور در یازدهمین اجلاس شرکت کردند. 

سه شنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۵
۰۷:۲۸:۳۰
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com