جستجو
احیای جاده ابریشم با محوریت قزوین


شهردار قزوین : بر اساس تفاهمنامههای منعقد شده، قزوین به‌عنوان مقر جاده ابریشم و سازمان WCO معرفی میشود و باید از آن حداکثر بهرهبرداری را داشته باشیم
نصرتی با اشاره به اینکه جاده ابریشم نقش اساسی بین کشورهای منطقه و گردشگری این کشورها دارد، اعلام کرد:  جلساتی با سفیر جمهوری چین برگزار شده و در آن برنامههای تقویت اجلاس جاده ابریشم مورد بررسی قرار گرفته است.

شهردار قزوین با بیان اینکه تشکیل اتحادیه بینالمللی با عضویت کشورهای این مسیر و با هدف توسعه پایدار شهری از اهداف این اجلاس است، گفت: قزوین به عنوان پایلوت شکوفایی شهری از میان ۶۴  شهر از ۳۸ کشور با چهار مرحله داوری انتخاب شده است که این انتخاب در مقر سازمان ملل به تصویب رسید.

نصرتی افزود: با توجه به این موارد قائم‌مقام دبیرکل سازمان ملل متحد ابلاغیه انتخاب شهر قزوین به عنوان پایلوت شکوفایی شهری را در این اجلاس قرائت و به‌طور رسمی آن را اعلام میکند. وی با اشاره به فعالیت سازمان شهروندان جهانی WCO از سال ۲۰۰۵ تصریح کرد: در این سازمان ۶۷ کشور و ۲۰۰ شهر عضویت دارند و فعالیت میکنند.شهردار قزوین با بیان اینکه موضوعات مختلفی در اجلاس شهرداران جاده ابریشم مورد بررسی قرار میگیرد، اظهار کرد: بحران گرسنگی، بحران آب، توزیع نامتوازن سرمایه مالی، بحران جمعیت، تغییرات آب و هوایی، گسترش بیماریهای واگیردار، افزایش آوارگان و جنگزدهها، بیکاری و تروریسم از این موارد است.

وی با اشاره به اینکه جاده ابریشم به اقتصاد باز جهان کمک میکند، گفت: جاده ابریشم از ۱۷۰۰ سال گذشته به کشورهای جهان خدمات ارائه داده است و اگر نگاهی عمیق و گسترده به آن داشته باشیم میتوان دریافت که این جاده علاوه‌بر انتقال خدمات و کالا، فرهنگها، گویشها و دیگر موارد اجتماعی و فرهنگی را نیز انتقال داده است.

شهردار قزوین افزود: طرح یک جاده و یک کمربند با هدف احیای جاده ابریشم در دستور کار قرار گرفته است و پیشبرد و تاثیرپذیری آن، اقتصاد منطقه و همکاری‌های مشترک از دیگر اهداف آن به‌شمار میرود.وی ادامه داد: ایران در جاده ابریشم جدید نیز با وجود برخورداری از مرز مشترک با ۱۵ کشور با استفاده از مرزهای دریایی و خشکی نقش کلیدی و تعیینکننده دارد.


شهردار قزوین با اشاره به اینکه رئیس جمهوری ایران و چین نیز بر لزوم احیای جاده ابریشم تاکید دارند، اظهار کرد: قزوین با سابقه طولانی یکجانشینی و شهرنشینی، تاثیرگذاری در عرصه سیاسی و اجتماعی در دورههای مختلف، استقرار پایتخت ایران در قزوین در دوره صفویه، شهرت این شهر در هنر نگارگری و خوشنویسی و آثار باستانی موجود بسیار مورد توجه قرار گرفته است. نصرتی افزود: اتحادیه همبستگی راههای کشورهای آبی و خاکی جاده ابریشم با عضویت کشورهای این مسیر و پنج نهاد از سازمان ملل متحد تشکیل شده و شهر قزوین نیز به عنوان عضو موسس آن در حال فعالیت است.

وی با بیان اینکه با حمایت ایران، ۲۹ شهر و ۷ منطقه آزاد تجاری نیز با مرکزیت قزوین عضو این اتحادیه شدهاند، گفت: در این اتحادیه تعامل و همکاریهای اجتماعی و اقتصادی در دستور کار قرار دارد و ایجاد نمایشگاههای توانمندیها و معرفی ملل و فرهنگ، ایجاد دانشگاه جاده ابریشم برای رشته گردشگری و برگزاری مسابقات ورزشی جاده ابریشم از دیگر اقدمات پیش‌رو است.شهردار قزوین اظهار امیدواری کرد: قطعنامه و بیانیه مطلوبی در پایان اجلاس تدوین شود و تاثیر بسزایی در پیشبرد برنامههای جاده ابریشم داشته باشد.براساس این گزارش، ۲۰۰ شهر از ۱۶۷ کشور جهان در مسیر جاده ابریشم قرار دارند و استان قزوین که دارای قابلیت‌ها و ظرفیت‌های فراوانی در تمام عرصه‌ها است، میزبان اجلاس جهانی شهرداران جاده ابریشم است.

 


سه شنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۵
۰۸:۳۵:۳۴
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com