جستجو
اخبار مهم < اخبار کوتاه
خط اعتباری مسکن مهر تا ۱۰ سال استمهال شد


 
اختصاص به پروژه‌‌های نیمه تمام و صندوق یکم

اداره کل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به افزایش دوره استمهال خط اعتباری مسکن مهر به بانک مسکن، گفت: وصولی‌های طرح مسکن مهر برای اتمام طرح های نیمه تمام فعلی و متعاقباً صندوق پس انداز مسکن یکم تخصیص یافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اداره کل اعتبارات بانک مرکزی به سوالات فارس درخصوص چگونگی تامین مالی واحدهای باقی مانده طرح طرح مسکن مهر به صورت مکتوب پاسخ داد.

این اداره کل که ریاست آن را سید علی اصغر میرمحمدصادقی بر عهده دارد، درخصوص طرح مسکن مهر تصریح کرد: بانک مرکزی اقدام به تمدید قراردادهای منعقده فی مابین بانک مسکن و بانک مرکزی بابت طرح مزبور از ۳ سال به ۱۰ سال کرد.

این اداره کل افزود: با تلاش بانک مرکزی، وصولی‌های طرح مسکن مهر برای اتمام طرح های نیمه تمام فعلی و متعاقباً صندوق پس انداز مسکن یکم تخصیص یافت. در نتیجه، با توجه به توافقات قبلی انجام شده و مصوبات شورای پول و اعتبار مبنی بر اعطای مابه التفاوت تسهیلات به طرح‌های در حال احداث، دیگر نیاز به اختصاص منابع جدید برای تکمیل واحدهای مسکن مهر نیست.

بنا بر اعلام اداره کل اعتبارات به فارس با توجه به مساعدت‌های بانک مرکزی که عموماً در راستای تکمیل خدمات زیربنایی پروژه های مسکن مهر بوده، پیشنهاد شد به منظور تسریع در تکمیل پروژه های نیمه تمام طرح مسکن مهر، سایر دستگاه های ذیربط نسبت به اجرای تعهدات قبلی خود به منظور تکمیل طرح های نیمه تمام مسکن مهر اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار فارس تحویل بسیاری از پروژه‌های مسکن مهر هم اکنون معطل خدمات زیر ساختی مانند آب، برق، گاز، راه و نیازهایی از این قبیل است.


شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵
۰۷:۰۴:۲۲
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com