جستجو
رویدادها < آرشیو مناقصات
فراخوان شرکت در کنفرانس جنبش شهر زیبادر تاریخ ۱۹ و ۲۰ آبان ماه سال ۹۵ (جاری) در راستای زیباسازی و برنامه ریزی شهری در شهر مشهد کنفرانس برگزار می گردد .

 


شنبه ۸ آبان ۱۳۹۵
۰۶:۲۹:۱۵
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com