جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
اجرای پروژه تکمیل سفت کاری ، نازک کاری، تاسیسات برقیسازمان عمران شهرداری استان قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
يكشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵
۱۱:۴۱:۴۷
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com