جستجو
مزایده ها < اخبار
فروش ۱۹ قطعه زمین با کاربری مسکونی و یک واحد آپارتمانشهرداری تاکستان در نظر دارد  مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .


شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵
۱۱:۳۴:۴۱
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com