جستجو
مزایده ها < اخبار
واگذاری ۴ قطعه زمین واقع در لوازم خانگی کوثرشهرداری قزوین در نظر دارد  مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .


شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵
۱۲:۱۱:۵۷
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com