جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
خرید و پخش آسفالت توپکا ۰۱۳ و قیر MC۲شرکت شهرک صنعتی البرز درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
يكشنبه ۷ آذر ۱۳۹۵
۱۲:۵۱:۴۷
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com