جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
ارزیابی کیفی تهیه مصالح و اجرای عملیات احداث ساختمان اداره گازشرکت گاز استان قزوین درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شرکت گاز استان قزوین

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

شماره مناقصه (۲۱-۹۵)

۱- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار:شرکت گاز استان قزوین به نشانی قزوین- خیابان نواب شمالی- مجتمع ادارات.

۲- موضوع مناقصه:تهیه مصالح و اجرای عملیات احداث ساختمان اداره گاز شهربوئین زهرا

شامل: الف- احداث ساختمان به متراژ ۷۷/۱۱۹۵مترمربع ب- دیوار کشی محوطه به متراژ ۳۱/۱۱۲ متر طول ج- محوطه سازی به متراژ ۸۶/۶۳۸ متر مربع.

۳- محل ارائه خدمات و مدت اجرای موضوع مناقصه: شهر بوئین زهرا- به مدت ۴۵۰ روز تقویمی.

۴- مبنای برآورد :فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه کشور) سال۹۵.

۵- استاندارد اجرای کار:مطابق مشخصات فنی، پکیج ارائه شده از سوی دستگاه مناقصه گزار.

۶- نام و نشانی نماینده کارفرما: رییس امور مهندسی و اجرای طرحهای شرکت گاز استان قزوین واقع در نشانی دستگاه مناقصه گزار.

۷- شرایط مناقصه گران:

الف - داشتن شخصیت حقوقی

ب - داشتن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر با رتبه پنج یا بالاتر در رشته ساختمان و ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه کشور).

ج – داشتن گواهینامه ایمنی کار از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

د- توانایی ارائه انواع ضمانتنامه طبق ضوابط کارفرما.  

ه - داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل برآورد اولیه مناقصه (به مبلغ ۱۳.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال).

۸- مدارک مورد نیاز جهت دریافت کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی :

الف - تقاضای کتبی دریافت کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی با ذکر موضوع و شماره مناقصه و کدکاربری پایگاه مناقصات.

تذکر: جهت اخذ کد کاربری، لازم است مناقصه گران به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات، به نشانی اینترنتی http://iets.mporg.ir مراجعه نموده و پس از ثبت نام نسبت به اخذ کدکاربری اقدام نمایند.

ب - تصویر گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر با رتبه پنج یا بالاتر در رشته ساختمان و ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه کشور). ج- تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۹- زمان و مهلت دریافت کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی:از تاریخ ۱۴/۰۹/۹۵ لغایت پایان وقت اداری (ساعت:۰۰ : ۱۶) مورخ ۲۱/۰۹/۹۵.

۱۰- محل دریافت کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی:طبقه سوم دستگاه مناقصه گزار- امور قراردادها- اتاق ۳۱۵

تبصره ۱ : مضافاً مناقصه گران مخیر هستند چنانچه آمادگی و امکانات لازم را داشته باشند کاربرگهای استعلام ارزیابی کیفی را از سایتهای اینترنتی http://iets.mporg.ir و http://www.nigc-qazvin.irدریافت و پس از تکمیل، تا مهلت اعلام شده فوق به دبیرخانه این شرکت تحویل نمایند.

تبصره ۲ : مناقصه گران موظف هستند در صورت دریافت کاربرگهای استعلام ارزیابی کیفی از سایت های فوق الذکر، اعلام آمادگی خود را کتباً قبل از پایان وقت اداری (ساعت: ۱۶:۰۰) مورخ ۲۱/۰۹/۹۵ به دفتر امور قراردادهای شرکت گاز استان قزوین تحویل و یا به شماره ۳۳۳۷۲۲۴۱ – ۰۲۸ (دفتر امور قراردادهای شرکت گاز استان قزوین) فاکس نمایند.ارایه اعلام آمادگی تا تاریخ مذکور از سوی مناقصه گران الزامی است.

۱۱- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگهای استعلام ارزیابی کیفی:از تاریخ ۲۲/۰۹/۹۵ لغایت پایان وقت اداری (ساعت:۰۰: ۱۶) مورخ ۰۵/۱۰/۹۵

۱۲- محل تحویل کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی:طبقه همکف دستگاه مناقصه گزار- دبیرخانه (اتاق۶-۱۱)

۱۳- زمان و مکان بازگشایی کاربرگهای استعلام ارزیابی کیفی: ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۰۶/۱۰/۹۵ – سالن اجتماعات ساختمان مرکزی

بدیهی است دعوتنامه کتبی جهت دریافت مابقی اسناد مناقصه، به مناقصه گرانی ­که در ارزیابی کیفی امتیاز قابل قبول را کسب نمایند فرستاده خواهد شد.

۱۴- محل تامین اعتبار: منابع داخلی شرکت گاز استان قزوین


يكشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵
۱۱:۴۹:۱۱
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com