جستجو
مناقصات < آرشیو مناقصات
واگذاری انجام کف پوش بتن کف سولهشرکت آهن فولاد کاسپین
درنظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

يكشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵
۱۲:۲۵:۴۳
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com