جستجو
مزایده ها < اخبار
واگذاری به صورت استیجاری بهره برداری از ۲ جایگاه cngشهرداری محمود آباد در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .


يكشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵
۱۹:۳۴:۲۶
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com