جستجو
مزایده ها < اخبار
فروش یک قطعه زمین با کاربری آموزشی با مساحت ۱۰۰۰ مترمربعاداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در نظر دارد مزایده مشروحه ذیل را برگزار نماید .

دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵
۱۱:۳۲:۵۹
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com